Strzelin. Atlas historyczny miast polskich

PrintEmail
Redaktor serii: Roman Czaja
Strzelin - 2017
Salesprice with discount
70,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Strzelin. Atlas historyczny miast polskich, t. IV Śląsk, zeszyt 10 
Redaktor serii: Roman Czaja
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 2017
Język: polski
Liczba stron: 58 + tablice
Format: A3
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-63760-81-6

Opis

Strzelin (Strehlen), lokowany w końcu wieku XIII, po uprzedniej likwidacji dwóch wczesnomiejskich osad prywatnych, stanowi przykład jednego z najmłodszych ośrodków zorganizowanych z inicjatywy śląskich książąt. Choć leżał nad spławną rzeką i w sąsiedztwie złóż skalnych, był miastem niewielkim, które omijały kluczowe szlaki handlowe. Nie takie zapewne były zamierzenia władcy, skoro zaplanował tak duży plac rynkowy i sprowadził elitarny zakon klarysek. Dzieje Strzelina nie miały jednak przebiegu zrównoważonego - charakteryzują je tylko krótkotrwałe awanse do roli bardziej znaczącego ośrodka administracyjnego i gospodarczego.

Spis treści

Dagmara Adamska-Wprowadzenie
Dagmara Adamska-Położenie miasta
Dagmara Adamska-Rozwój przestrzenny Strzelina średniowiecznego
Dagmara Adamska, Zofia Bandurska-Rozwój przestrzenny miasta od XVI do XXI wieku
Dariusz Wędzina-Wojenne zniszczenia i odbudowa historycznego centrum po II wojnie światowej
Krzysztof Demidziuk-Rozmieszczenie wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych w granicach gmin Strzelin i Przeworno
Ewa Lisowska-Wydobycie surowców skalnych na Wzgórzach Strzelińskich
Rafał Eysymontt-Plan średniowiecznego Strzelina
Maciej Małachowicz-Strzelin - blok ratuszowy - historia przekształceń
Małgorzata Chorowska, Ewa Różycka-Rozpędowska, Jerzy Rozpędowski-Działka i dom mieszczański w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
Bibliografia
Rafał Eysymontt-Mapy, plany i ilustracje
Dagmara Adamska-Polskie i niemieckie nazwy ulic