Strzegom. Atlas historyczny miast polskich

PrintEmail
Redaktor serii: Roman Czaja
Strzegom - 2015
Salesprice with discount
70,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Strzegom. Atlas historyczny miast polskich, t. IV Śląsk, zeszyt 6 
Redaktor serii: Roman Czaja
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 2015
Język: polski
Liczba stron: 78 + tablice
Format: A3
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-63760-57-1

Opis

Atlas Strzegomia jest szóstym zeszytem zainagurowanej w 1998 r. śląskiej serii Atlasu Historycznego Miast Polskich, publikowanego od 1993 r. pod redakcją prof. Antoniego Czacharowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a obecnie pod redakcją prof. Romana Czaji z tegoż uniwersytetu. (…) Atlas historyczny miasta Strzegomia przygotowany został przez zespół badaczy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz z Uniwersytetu Wrocławskiego, zgodnie z zasadami Międzynarodowej Komisji Historii Miast. Jego autorzy mieli na celu ukazanie na przestrzeni wieków poszczególnych etapów rozwoju tego ośrodka miejskiego - poważnie zniszczonego pod koniec II wojny światowej i wypełnionego w dużej części zabudową powojenną. Temu celowi ma służyć zamieszczona w Atlasie część tekstowa, jak i zestaw najważniejszych dla rozpoznania kształtu przestrzeni miejskiej planów i widoków, pozyskanych ze zbiorów archiwalnych i bibliotecznych w kraju i za granicą. Najnowszy stan badań nad przemianami przestrzeni miejskiej Strzegomia prezentują też zamieszczone w Atlasie plany rekonstrukcyjne.

Spis treści

Marta Młynarska-Kaletynowa, Rafał Eysymontt, Wprowadzenie
Rafał Eysymontt, Położenie Strzegomia
Krzysztof Jaworski, Strzegom i okolice we wczesnym średniowieczu
Marta Młynarska-Kaletynowa, Strzegom wczesnośredniowieczny i lokacyjny
Dagmara Adamska, Okręg (Weichbild) strzegomski i procesy osadnicze wokół Strzegomia od połowy XIII do końca XV w.
Leszek Ziątkowski, Uwarunkowania historyczne w okresie średniowiecznym
Rafał Eysymontt, Strzegom średniowieczny i nowożytny
Rafał Eysymontt, Radosław Gliński, Kościół parafialny pw. św.św. Piotra i Pawła w mieście lokacyjnym
Radosław Gliński, Średniowieczny i wczesnonowożytny dom mieszczański
Leszek Ziątkowski, Uwarunkowania historyczne w czasach nowożytnych
Rafał Eysymontt, Strzegom w czasach nowożytnych
Bibliografia
Rafał Eysymontt, Kartografia i ilustracje
Marcin Siehankiewicz, Zestawienie współczesnych polskich i dawnych niemieckich nazw ulic