Oława. Atlas historyczny miast polskich

PrintEmail
Redaktor serii: Roman Czaja
Olawa - 2015
Salesprice with discount
70,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Oława. Atlas historyczny miast polskich, t. IV Śląsk, zeszyt 12 
Redaktor serii: Roman Czaja
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 2015
Język: polski
Liczba stron: 71 + tablice
Format: A3
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-63760-59-5

Opis

Atlas Oławy jest dwunastym zeszytem zainicjonowanej w 1996 r. śląskiej serii (tomu IV) Atlasu Historycznego Miast Polskich, publikowanego od 1993 r pod redakcją Antoniego Czacharowskiego a od 2004 r. pod redakcją Romana Czaji profesorów z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. (…) Ideą autorów Atlasów Historycznych Miast Polskich jest przedstawienie dziejów miasta zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Zachował się bardzo bogaty zasób kartografii historycznej Oławy, zgromadzony w bibliotekach i archiwach polskich oraz europejskich. Do atlasu dołączamy wybór najcenniejszych map, które są podstawą rekonstrukcji średniowiecznego miasta i jego zaplecza a także dalszego rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego Oławy. Materiał źródłowy opublikowany w niniejszym wydawnictwie stanie się, jak mamy nadzieję, bodźcem do dalszych dociekań badawczych o lokalnym, a także ponadregionalnym znaczeniu. Służyć też może celom związanym z ochroną zabytków i planowaniem przestrzennym, a także być ważnym elementem edukacji regionalnej mieszkańców.

Spis treści

Marta Młynarska-Kaletynowa, Rafał Eysymontt, Wprowadzenie
Marta Młynarska-Kaletynowa, Położenie Oławy
Sławomir Moździoch, Dzieje ziemi oławskiej przed lokacją miasta Oławy
Marta Młynarska-Kaletynowa, Dzieje Oławy w średniowieczu
Małgorzata Chorowska, Rekonstrukcja programu lokacyjnego Oławy. Miasto i uposażenie rolne
Maria Frankowska, Rozwój urbanistyczny Oławy
Marta Młynarska-Kaletynowa, Dzieje polityczne Oławy od XIV do 1. połowy XVIII wieku
Rafał Eysymontt, Architektura miasta Oławy
Maria Frankowska, Rozwój urbanistyczny Oławy (w XVI-XX wieku)
Elżbieta Kościk, Oława od połowy XVIII wieku do czasów współczesnych - Ludność i gospodarka
Bibliografia
Rafał Eysymontt, Kartografia i ilustracje
Marcin Siehankiewicz, Zestawienie współczesnych polskich i dawnych niemieckich nazw ulic