Milicz. Atlas historyczny miast polskich

PrintEmail
Redaktor serii: Roman Czaja
Milicz Atlas Historyczny Miast PolskichMilicz Atlas Historyczny Miast Polskich
Salesprice with discount
70,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Milicz. Atlas historyczny miast polskich, t. IV Śląsk, zeszyt 7 
Redaktor serii: Roman Czaja
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 2017
Język: polski
Liczba stron: 56 + tablice
Format: A3
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-63760-80-9

Opis

Milicz, dziś niewielkie miasteczko (niecałe 12 tys. mieszkańców), we wczesnym średniowieczu był grodowym ośrodkiem administracyjno-gospodarczym niedużego, intensywnie zalesionego terytorium na pograniczu Śląska i Wielkopolski. Położony przy przeprawie przez rzekę Barycz, był także ważnym punktem tranzytowym i postojowym na dalekiej drodze, prowadzącej z południa, z Czech, przez Wrocław na północ do Kalisza, Gniezna i dalej, nad Bałtyk. Dopiero w późniejszym okresie, od około połowy XIII w., inny szlak drogowy z Wrocławia na północ, przez Oleśnicę, zyskał większe znaczenie. Przejście doliny Baryczy w Miliczu stało się wówczas jakby odnogą tego szlaku, która nadal stanowiła najdogodniejsze połączenie w kierunku na Gniezno. Kluczowe położenie Milicza z jednej strony oddziaływało na aktywizację jego zaplecza gospodarczego, z drugiej - wpływało na rozwój tego ośrodka.

Spis treści

Rafał Eysymontt-Wprowadzenie
Marta Młynarska-Kaletynowa-Położenie
Justyna Kolenda-Przeszłość wczesnośredniowieczna
Marta Młynarska-Kaletynowa-Terytorium milickie
Aleksander Paroń-Dynamika rozwoju ośrodka w średniowieczu
Rafał Eysymontt-Milicz w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym
Rafał Eysymontt, Łukasz Krzywka-Pożary i odbudowa miasta w wieku XIX
Rafał Eysymontt-Miasto w okresie międzywojennym i powojennym
Małgorzata Chorowska-Zamek w Miliczu - siedziba biskupa, księcia, rycerza
Bibliografia
Rafał Eysymontt-Mapy, plany i ilustracje

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA

1. Milicz. Plan katastralny, 1938. Skala 1: 2500.

2. Milicz. Rozwój przestrzenny miasta Skala 1: 10 000.

3. Milicz a pradziejach i we wczesnym średniowieczu.

4. Milicz. Zamek w Miliczu.

5. Milicz. Panorama miasta, 1752.

6. Milicz. Mapa księstwa oleśnickiego, ok.1750.

7. Milicz. Mapa okolic miasta z lat 1747-1753.

8. Milicz. Mapa okolic miasta z ok. 1760 .

9. Milicz. Mapa okolic miasta, 1781.

10. Milicz. Plan regulacji Baryczy, 2 poł. XVIII w.

11. Milicz. Plan miasta, ok. 1800 roku.

12. Milicz. Mapa topograficzna, 1826

13. Milicz. Plan katastralny, 1862, 1863.

14. Milicz. Fragment mapy topograficznej, 1890.

15. Milicz. Fragment mapy topograficznej, 1928.

16. Milicz. Plan części miasta, 1930.

17. Milicz. Plan miasta, ok. 1935.

18. Milicz. Plan miasta z oznaczonymi strefami zabudowy, 1938.

19. Milicz. Plan gospodarczy, 1940.

20. Milicz. Plan komunikacji w rejonie miasta powiatowego Milicz, 1940.

21. Milicz. Plan reorganizacji komunikacji w rejonie rynku, 1940.

22. Milicz. Uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego, 1948.

23. Milicz. Plan sytuacyjny dla akcji uwłaszczania, 1948.

24. Milicz. Fotografia lotnicza centrum miasta, 1925.

25. Milicz. Fotografia lotnicza centrum miasta, 1925.

26. Milicz. Fragment mapy topograficznej, 1997.

27. Milicz. Ortofotomapa, 2009.