Gliwice. Atlas historyczny miast polskich

PrintEmail
Redaktor serii: Roman Czaja
Gliwice - 2015
Salesprice with discount
70,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Gliwice. Atlas historyczny miast polskich, t. IV Śląsk, zeszyt 15 

Redaktor serii: Roman Czaja
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 2015
Język: polski
Liczba stron: 72 + tablice
Format: A3
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-63760-60-1

Opis

Gliwice są drugim miastem na terenie Górnego Śląska, które objęte zostało badaniami w ramach programu „Atlas Historyczny Miast Polskich”, realizowanego z inicjatywy i pod patronatem Międzynarodowej Komisji Historii Miast. (…) Podstawowym celem było ukazanie rozwoju miasta Gliwice od czasów najdawniejszych do współczesności. Na podstawie analizy przekazów źródłowych, zarówno pisanych, jak i zabytków materialnych, w tym zabytków kartograficznych, przygotowano zarys dziejów miasta oraz opracowanie dotyczące jego rozwoju przestrzennego.(…) Opracowano siedem map tematycznych ukazujących rozwój przestrzenny i funkcjonalny Gliwic od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Spośród ogromnego materiału kartograficznego, jaki ujawniła kwerenda, wytypowano do reprodukcji 25 planów i map z okresu od połowy XVIII do XX w.

Spis treści

Wprowadzenie (Antoni Barciak, Marcin Sepiał, Piotr Boroń, Jacek Pierzak)
Piotr Boroń, Okolice Gliwic w pradziejach i wczesnym średniowieczu - zasięg badanego obszaru
Jacek Pierzak, Archeologia regionu gliwickiego. Pradzieje i średniowiecze
Piotr Boroń, Uwarunkowania środowiskowe lokacji Gliwic.
Piotr Boroń, Jacek Pierzak, Miasto i przedmieścia w świetle badart archeologicznych.
Piotr Boroń, Układ urbanistyczny miasta lokacyjnego w świetle badań archeologicznych.
Antoni Barciak, Zdislaw Jedynak, Gliwice w średniowieczu i w czasach nowożytnych do polowy XVIII wieku
Marcin Sepiał, Rozwój Gliwic w średniowieczu i w czasach nowożytnych do polowy XVIII wieku
Bogusław Małusecki, Rozwój przestrzenny Gliwic od polowy XVIII do XX wieku
Barbara Szczypka-Gwiazda, Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Gliwic w latach 1918-1939 
Barbara Szczypka-Gwiazda, Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Gliwic po 1945 roku 
Bibliografia 
Kartografia i ilustracje