Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, z. 16

PrintEmail
Redaktor: Jerzy Maik
Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, z. 16
Salesprice with discount
40,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Osada wielokulturowa w Orenicach koło Piątku w woj. łódzkim. Autostrada A1, z. 16

Seria: Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Redaktor: Jerzy Maik 
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Łódź
Rok wydania: 2014
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron: 152
Format: A4
Okładka: miękka
Nr ISBN: 978-83-63760-33-5

Opis

Tom 16 Archeologicznych Zeszytów Autostradowych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zawiera wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na trasie autostrady A1 w miejscowości Orenice koło Piątku w woj. łódzkim.

Na obszarze obejmującym ponad 240 arów odkryto ślady działalności ludzkiej w epoce kamienia w postaci pojedynczych narzędzi krzemiennych i kamiennych, ponadto pozostałości osady kultury łużyckiej z jej schyłkowej fazy oraz tzw. fazy pomorsko-kloszowej z przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego, osady kultury przeworskiej Z całego okresu jej funkcjonowania, a także osady wczesnośredniowiecznej (X – 1 połowa XI w.).

Badany teren był eksploatowany również w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Zaobserwowano ślady pola ornego, pozostałości niewielkich zabudowań, może szałasów pasterskich oraz zasypane rowy, doprowadzające – jak się wydaje – wodę do nieodległego młyna.

Stwierdzono, że badany teren był poddawany intensywnej uprawie rolnej, która doprowadziła do zniszczenia większości śladów dawnego osadnictwa, jednak udało się pokazać, jak zmieniały się formy okupacji i eksploatacji terenu przez człowieka od epoki kamienia aż po czasy niemal nam współczesne.

Spis treści

Przedmowa (Tadeusz Poklewski-Koziełł)
Wstęp (Jerzy Maik)
Obraz geomorfologiczny (Tomasz Zapaśnik) 
Ślady penetracji terenu w epoce kamienia (Jerzy Maik)
Osada z przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego
Obiekty nieruchome (Witold Swiętosławski, Maria Żemigała)
Materiał ruchomy (Wojciech Dudak, Paweł Owczarek)
Wnioski (Wojciech Dudak) 
Osada z okresu lateńskiego i rzymskiego
Obiekty nieruchome (Witold Swiętosławski, Maria Żemigała)
Materiał ruchomy (Radosław Herman, Paweł Owczarek)
Wnioski (Radosław Herman, Paweł Owczarek)
Osada z wczesnego średniowiecza
Obiekty nieruchome (Witold Świętosławski, Maria Żemigała)
Materiał ruchomy (Piotr Strzyż)
Wnioski (Piotr Strzyż) 
Ślady osadnictwa z późnego średniowiecza i z czasów nowożytnych
Obiekty nieruchome i pole orne (Witold Świętosławski, Jerzy Maik, Maria Żemigała)
Materiał ruchomy (Tomasz Kurasiński)
Wnioski (Tomasz Kurasiński)
Niedatowane obiekty nieruchome (Witold Świętosławski, Maria Żemigała)
Zakończenie (Jerzy Maik)
English summary
Bibliografia 
Indeks osobowy 
Katalog obiektów (Witold Świętosławski, Maria Żemigała)

Aneksy
1. Wyroby krzemienne (Piotr Papiernik)
2. Analiza składu petrograficznego zabytków kamiennych (Piotr Czubla)
3. Zabytki metalowe (Teodora Jezierska, Alicja Mirecka, Elżbieta Pawlicka)
4. Kości zwierzęce (Henryk Jakubowski)