Archeologia t. 68 (2018)

PrintEmail
Redaktor: Piotr Taracha
Scan_00023453455453454554545
Salesprice with discount
48,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia LXVIII (2018)

Redaktor: Piotr Taracha 
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2019
Język: angielski
Liczba stron: 170
Format: A4
Okładka: miękka
ISSN: 0066-605X

Opis

Rocznik ARCHEOLOGIA jest periodykiem o uznanej renomie międzynarodowej, integrującym polskie środowisko archeologów antycznych i czołowym pismem z zakresu archeologii antycznej w Europie Środkowej. Publikowane prace obejmują swym zakresem starożytność grecko-rzymską, od początku cywilizacji egejskiej aż po schyłek świata antycznego w V wieku n.e. Terytorialnie jest to cały obszar basenu Morza Śródziemnego, a także – w kontekście kontaktów i oddziaływań cywilizacji antycznej - Europa Środkowa i tereny nadczarnomorskie. Zdarzają się też opracowania wykraczające poza nakreślone wyżej ramy czasowe i terytorialne, na przykład artykuły syntetyczne na temat Wschodu Starożytnego bądź raporty z polskich wykopalisk w Lewancie czy też na stanowisku predynastycznym w Egipcie. Artykuły (z wyjątkiem poloniców, z rzadka publikowanych w dziale Miscellanea, i niektórych recenzji oraz nekrologów) są pisane w językach kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, włoski), ważne miejsce zajmuje dział Field Reports, w którym publikowane są wyniki najważniejszych polskich badań archeologicznych w basenie Morza Śródziemnego i w Nadczarnomorzu. Jako jedyne pismo z zakresu archeologii antycznej w Polsce ARCHEOLOGIA prowadzi rozbudowany dział recenzji, poprzez który włącza się w międzynarodową dyskusję naukową.

Spis treści

I.   ARTICLES
Sakura Sanada, Tbe Introduction of Pottery Handles into Egypt from the Southem Levant
Wojciech Brillowski, Dorota Sakowicz, Ancient Lamps in the Jesuit Museum in the Sanctuary of Holy Mother of Christian Unity at Święta Lipka 
Cecylia Zofia Gałczyńska, Die ersten aegyptischen Sarkophage in Polen. Aus der Geschichte der Altertiimersammlungen
Cecylia Zofia Gałczyńska, Der Papyrus Branicki im Nationalmuseum in Warschau

II. FIELD REPORTS
Polish Excavations at Tell EI-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2014–2018, by Marek Chłodnicki and Krzysztof M. Ciałowicz with contributions by Grzegorz Bąk-Pryc, Joanna Dębowska-Ludwin, Urszula Doros, Magdalena Kazimierczak, Agnieszka Mączyńska, Jakub Skłucki, Magdalena Sobas, Anita Szczepanek

III. NECROLOGIES
Tadeusz Sarnowski (9 X 1945 – 7 VIII 2019) (Agnieszka Tomas)
Bibliography (Agnieszka Tomas)
Wspomnienie o Marii Krogulskiej (1932–2019) (Piotr Bieliński)

Bibliografia (Andrzej Reiche)

Wspomnienie o Profesorze Witoldzie Dobrowolskim (13 I 1939 – 25 I 2019) (Aleksandra Majewska)