Archeologia t. 65 (2014)

PrintEmail
Redaktor: Piotr Taracha
65
Salesprice with discount
48,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia LXV/2014
Redaktor: Piotr Taracha 
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2016
Język: artykuły po angielsku, francusku, niemiecku, polsku
Liczba stron: 212
Format: A4
Okładka: miękka
ISSN: 0066-605X

Opis

Rocznik ARCHEOLOGIA jest periodykiem o uznanej renomie międzynarodowej, integrującym polskie środowisko archeologów antycznych i czołowym pismem z zakresu archeologii antycznej w Europie Środkowej. Publikowane prace obejmują swym zakresem starożytność grecko-rzymską, od początku cywilizacji egejskiej aż po schyłek świata antycznego w V wieku n.e. Terytorialnie jest to cały obszar basenu Morza Śródziemnego, a także – w kontekście kontaktów i oddziaływań cywilizacji antycznej - Europa Środkowa i tereny nadczarnomorskie. Zdarzają się też opracowania wykraczające poza nakreślone wyżej ramy czasowe i terytorialne, na przykład artykuły syntetyczne na temat Wschodu Starożytnego bądź raporty z polskich wykopalisk w Lewancie czy też na stanowisku predynastycznym w Egipcie. Artykuły (z wyjątkiem poloniców, z rzadka publikowanych w dziale Miscellanea, i niektórych recenzji oraz nekrologów) są pisane w językach kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, włoski), ważne miejsce zajmuje dział Field Reports, w którym publikowane są wyniki najważniejszych polskich badań archeologicznych w basenie Morza Śródziemnego i w Nadczarnomorzu. Jako jedyne pismo z zakresu archeologii antycznej w Polsce ARCHEOLOGIA prowadzi rozbudowany dział recenzji, poprzez który włącza się w międzynarodową dyskusję naukową.

Spis treści

Radosław A. Gawroński, The Origins of Cornicularii
Teresa Stawiarska, Glass Objects from the Third Century Open-Court Building in Palmyra in the Light of Formal Analogies and Results of Physico-Chemical Analysis
Mariusz Gwiazda, Tomasz Waliszewski, Early Byzantine Residential Architecture in Jiyeh (Porphyreon) after Excavation Seasons in 2012 and 2013
Mariola Kazimierczak, Michel Tyszkiewicz (1828-1897) à Rome: sa stratégie pour faire connaître sa collection archéologique
Polish Excavations at Tell El-Murra in the Nile Delta. Preliminary Report 2013 2015, by Mariusz A. Jucha with contributions by Grzegorz Bąk-Pryc, Natalia Malecka-Drozd, Magdalena Kazimierczak, Mary F. Ownby, Katarzyna Mądrzyk, Anna Pankowska, Barbara Woźniak, Renata Ablamowicz
Krzysztof Nowicki, Report on Investigations in Greece. XIV. Studies in 2014-2015
Novae - Castra, Canabae, Vicus, 2013-2015: Preliminary Report on the Excavations and Prospection Surveys of the University of Warsaw Archaeological Expedition, by Tadeusz Sarnowski, Agnieszka Tomas, Ludmiła Kowa-levskaja, Piotr Zakrzewski, Tomasz Dziurdzik, Emil Jęczmienowski
Piotr Taracha, Maria Nowicka (12 III 1927 - 29 III 2015)
Piotr Taracha, Bibliografia prac Marii Nowickiej