Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu. T. 6

PrintEmail
Redaktor: Beata Wywrot-Wyszkowska, Marek Dworaczyk, Marian Rębkowski
2016 - Kołobrzeg2
Salesprice with discount
35,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia średniowiecznego Kołobregu. T. 6

Redaktor: Beata Wywrot-Wyszkowska, Marek Dworaczyk, Marian Rębkowski
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Kołobrzeg
Rok wydania: 2016
Język: polski, streszczenie w języku niemieckim
Liczba stron:  442
Format: A4
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-63760-64-9

Opis

Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w póinocnej strefie rejonu nadrzecznego, przy dolnym odcinku obecnej ul. G. Narutowicza, które potwierdziły - już wcześniej zaobserwowane - pewne odmienności w sposobie zagospodarowania tej partii miasta (por. Polak, Rębkowski 1998). O specyfice interesującego nas obszaru decydowało kilka czynników Na plan pierwszy wysuwa się tutaj położenie w zabagnionej terasie Parsęty, co sprawiło, że jeszcze w 2. poł. XIII w. był to teren niezasiedlony (por. Riemann 1924, s. 44-45; Göbel 1927, s. 9). Jak wykazały badania wykopaliskowe przy dolnym odcinku obecnej ul. E. Gierczak, usytuowanym w południowej strefie rejonu nadrzecznego, w początkowym okresie rozwoju miasta lokacyjnego obszar ten w znacznej mierze mógł być trwale pokryty rozlewiskiem rzeki i raczej nie nadawał się do stałego osadnictwa. Znajdowała się tam wówczas niewielka przystań, a niewykluczone, że również luźna zabudowa rybacka wznoszona na palach wbijanych w bagienne podłoże. Dopiero w ostatniej ćwierci XIV w. rozpoczęto stopniowe zasypywanie podmokłego terenu, a w dalszej kolejności wytyczono w jego obrębie regularne działki i włączono w układ siatki ulic. Proces formowania pod stałe budownictwo tej partii rejonu nadrzecznego mógł się zakończyć nie wcześniej niż w 1. poł. XV w. (Polak, Rębkowski 1998, s. 180; Rębkowski 2000a, s. 227)

Spis treści

I. Wprowadzenie
Beata Wywrot-Wyszkowska
II. Organizacja przestrzeni i przemiany budowlane
Zbigniew Polak
III. Ceramika naczyniowa
Marek Dworaczyk
IV. Przedmioty metalowe
Andrzej Janowski
V. Charakterystyka materiałoznawcza wybranych zabytków metalowych
Paweł Gan
VI. Zabytki skórzane
Beata Wywrot-Wyszkowska
VII. Identyfikacja gatunkowa i ocena jakościowa surowca wybranych zabytków skórzanych
Teresa Radek
VIII. Przedmioty drewniane
Izabela Bobik
IX. Tekstylia
Jerzy Maik
X. Zabytki z poroża, kości i rogu oraz z innych surowców
Beata Wywrot-Wyszkowska
XI. Analiza petrograficznazabytków kamiennych
Marcin Szydłowski
XII. Zwierzęce szczątki kostne
Anna Gręzak
XIII. Szczątki ryb
Mirosława Zabilska-Kunek, Daniel Makowiecki
XIV.Materiał roślinny
Monika Badura
XV. Analiza dendrochronologiczna próbek drewna
Marek Krąpiec
Bibliografia
Tablice
Załączniki
Aneks I - Żródła archeologiczne
(Marek Dworaczyk, Beata Wywrot-Wyszkowska)
Aneks II - Tabele do rozdziału XII
Indeks nazw miejscowości