Archeologia Polski t. 66/2021

PrintEmail
Redaktor: Maria Dekówna
APL 2021_66
Salesprice with discount
45,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia Polski t. 66/2021
Redaktor: Maria Dekówna
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2021
Język: polski, angielski
Liczba stron: 338
Format: 165 x 236 mm
Okładka: miękka
ISSN: 0003-8180

Opis

Archeologia Polski jest wydawnictwem ciągłym, w którym zamieszczane są artykuły zawierające ujęcia ogólne, syntetyzujące, omawianych zagadnień. Publikujemy w nim prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim. Każdy zeszyt zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących.

Spis treści

Jubileusz Profesora Zbigniewa Bukowskiego (Bogusław Gediga)

The Jubilee of Professor Zbigniew Bukowski

Bibliografia prac prof. dr. hab. Zbigniewa Bukowskiego za lata 2002–2020 (Tomasz Purowski)

Profesor dr hab. Romuald Schild. Kontynuacja działalności naukowej w latach 2008–2021 (Michał Kobusiewicz)

Professor Romuald Schild. Continued research in 2008–2021

Bibliografia prac prof. dr. hab. Romualda Schilda za lata 2017–2020 (Halina Królik, Tomasz Purowski)

METODY I METODOLOGIA

Stanisław Tabaczyński, Some observations on palaeosociology, social interactions, polysemantisation of culture and the theoretical writings of Leo Klejn from the Polish perspective

Kilka uwag o paleosocjologii, relacjach społecznych, polisemantyzacji kultury i teoretycznych pracach Leo Klejna – z polskiej perspektywy

Dorota Cyngot, Polisemantyzacja kultury – dzieje pojęcia

Polysemantisation of culture – the history of the concept

STUDIA

Gabrielė Gudaitienė, The quest for palaeolithic art in the Neris river valley, Central-Eastern Lithuania

Tadeusz Galiński, Grób kultury maglemoskiej w Bolkowie na Pomorzu Zachodnim

Maglemosian Culture grave in Bolków, Western Pomerania

Przemysław Dulęba, Paweł Konczewski, Katarzyna Król, Agata Augustyniak, Andrzej Wasilewski, Groby kultury lateńskiej z Wiązowa na Dolnym Śląsku         

The La Tène Culture graves from Wiązów in Lower Silesia

Michał Dzik, Ludwik de Fleury i wczesnośredniowieczne cmentarzyska z grobami w obudowach kamiennych na Wysoczyźnie Kolneńskiej

Louis de Fleury and the early medieval cemetery sites with cist graves in the Kolno Upland

Michał Auch,  Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z badań na terenie zespołu rezydencjonalno-sakralnego na Wysokiej Górce w Chełmie

Early medieval glazed ceramics from the excavation of the residential and religious complex at the Wysoka Górka site in Chełm

Kamil Kajkowski, Maski z Opola w kontekście obrzędowości średniowiecznych Słowian

Masks from Opole in the context of medieval Slavic rites

DYSKUSJE I POLEMIKI

Marian Rębkowski, Michał Kara, Skandynawowie nad Parsętą, czyli przyczynek do dziejów polskiej archeologii w 2 połowie XX w. Glosa polemiczna do artykułu Władysława Duczko

The Scandinavians on the Parsęta: a contribution to the history of Polish archaeology in the second half of the 20th century. Polemical comment to the article by Władysław Duczko

RECENZJE

Monographie de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, 1, Atlas de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, Jean-Jacques Delannoy, Jean-Michel Geneste red. (Hanna Kowalewska-Marszałek)

Katja Winkler, Ahrensburgien und Swiderien im mittleren Oderraum. Technologische und typologische Untersuchungen an Silexartefakten der Jüngeren Dryaszeit (Tadeusz Galiński)

KRONIKA

Prof. Dr hab. Stanisław Tabaczyński, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (1.04.1930–28.11.2020) (Andrzej Buko)

Bibliografia prac prof. dr. hab. Stanisława Tabaczyńskiego za lata 2016–2021 (Dorota Cyngot)

Prof. dr hab. Zygmunt Krzak (12.07.1933–23.06.2020) (Krzysztof Kowalski)

Bibliografia prac prof. dr. hab. Zygmunta Krzaka za lata 2004–2020 (Dorota Cyngot)

Doc. dr. hab. Andrzej Niewęgłowski (2.03.1932–14.12.2020) (Maria Dekówna)

Bibliografia prac doc. dr. hab. Andrzeja Niewęgłowskiego (Maria DekównaTomasz Purowski, Jolanta Sadowska-Topór)

Journals Master List