Archeologia Polski t. 65/2020

PrintEmail
Redaktor: Maria Dekówna
Archeologia_Polski_65_2020
Salesprice with discount
45,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia Polski t. 65/2020
Redaktor: Maria Dekówna
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2020
Język: polski, angielski
Liczba stron: 342
Format: B5
Okładka: miękka
ISSN: 0003-8180

Opis

Archeologia Polski jest wydawnictwem ciągłym, w którym zamieszczane są artykuły zawierające ujęcia ogólne, syntetyzujące, omawianych zagadnień. Publikujemy w nim prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim. Każdy zeszyt zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących.

Spis treści

METODY I METODOLOGIA

Andrzej Mierzwiński, Paleokrajobrazowe aspekty badań nad podepozycyjnymi procesami destrukcji ceramiki osadowej (przypadek kunicki) / Paleo-landscape aspects of research on post-depositional processes of destruction of settlement ceramics (Kunice a case study)

STUDIA

Sylwester Czopek, Znaczenie odkryć w Chotyńcu (południowo-wschodnia Polska) dla interpretacji procesów kulturowo-historycznych na zachodnim Wołyniu i Podolu (Ukraina) we wczesnej epoce żelaza / The significance of discoveries from Chotyniec (south-eastern Poland) for the interpretation of cultural and historical processes in western Volhynia and Podolia (Ukraine) in the Early Iron Age

Sue Heaser, Dark ellipsoid beads with opaque glass thread decoration found in Britain

Władysław Duczko, Skandynawowie nad rzeką Parsętą: problem wikińskich grobów na cmentarzysku w Świelubiu na Pomorzu Zachodnim / Scandinavians on the banks of the Parsęta river: Viking graves in the cemetery at Świelubie in Western Pomerania

Karol Kollinger, Prolegomena do studiów nad gramotami brzozowymi / Prolegomena to the study of birchbark manuscripts

Danica Staśšíková-Štukovská, Dagmar Galusková, Alfonz Plško, Glass melting experiments in the reconstruction of glass furnace from the 9th century

Magdalena Bis, Zarys stanu i problematyki polskich badań nad naczyniami szklanymi z XIV–XVIII wieku w latach 1987–2018 / A summary of the state of the Polish research into glass vessels from the 14th–18th centuries carried out in the years 1987–2018 and the outline of key research problems

DYSKUSJE I POLEMIKI

Halina Dobrzańska, W kwestii uwarunkowań środowiskowych wytwórczości ceramiki „ścieralnej” w kulturze przeworskiej / Natural environment factors conditioning the production of “abradable” pottery in Przeworsk culture

RECENZJE

Iwona Sobkowiak-Tabaka, Rozwój społeczności Federmesser na Nizinie Środkowoeuropejskiej (Katarzyna Kerneder-Gubała)