Archeologia Polski t. 62: 2017

PrintEmail
Redaktor: Maria Dekówna
A Polski 62 - okl
Salesprice with discount
45,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia Polski t. 62: 2017
Redaktor: Maria Dekówna
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2017
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron: 195
Format:  B5
Okładka:  miękka
ISSN:  0003-8180

Opis

„Archeologia Polski” jest wydawnictwem ciągłym, w którym zamieszczane są artykuły zawierające ujęcia ogólne, syntetyzujące, omawianych zagadnień. Publikujemy w nim prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim. Każdy zeszyt zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących.

Spis treści

Katarzyna Kerneder - Gubała, Nazarij Buławka, Sylwia Buławka, Michał Szubski, GIS w badaniach powierzchniowych stanowisk górniczych na przykładzie kopalni krzemienia czekoladowego w Orońsku (gm. Orońsko, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie)
Tadeusz Galiński, Wioska łowców mezolitycznych w Bolkowie nad Jeziorem Krynickim na Pomorzu Zachodnim. Próba rekonstrukcji
Zuzanna Różańska - Tuta, Plastyka antropomorficzna ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska Koniecmosty 2, gm. Wiślica, pow. buski, woj. świętokrzyskie
Przemysław Dulęba, Andrzej Kosicki, Problem badań nad osadnictwem wczesnolateńskim na Śląsku na przykładzie osady w Kurzątkowicach, pow. oławski
Joanna Sawicka, Pozostałości produkcji szklarskiej odkryte w pracowni ceramiki budowlanej na Górze Lecha w Gnieźnie
Tadeusz Malinowski, Nieco o łacinie i o nazwach geograficznych w polskim piśmiennictwie archeologicznym
Marek Zalewski, Krzemionki Opatowskie – pomnik prehistorycznego górnictwa i niezrealizowanych pragnień – w odpowiedzi prof. Jackowi Lechowi 9
Maciej Trzeciecki, The archaeology of Medieval Europe. 2. Twelfth to sixteenth centuries
Marian Rębkowski, Prof. dr hab. Władysław Łosiński (15.06.1935 – 22.01.2017)
Hanna Kowalewska – Marszałek, Maria Gawrońska (4.01.1935 – 21.04.2017)