Archeologia Polski t. 58: 2013, z. 1-2

PrintEmail
Redaktor: Maria Dekówna
Archeologia Polski t. 58
Salesprice with discount
55,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia Polski t. 58: 2013, z. 1-2
Redaktor: Maria Dekówna
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2013
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  271
Format:  B5
Okładka:  miękka
ISSN:  0003-8180

Opis

„Archeologia Polski” jest wydawnictwem ciągłym, w którym zamieszczane są artykuły zawierające ujęcia ogólne, syntetyzujące, omawianych zagadnień. Publikujemy w nim prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim. Każdy zeszyt zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących.

Spis treści

Andrzej Buko, Profesor dr hab. Zofia Kurnatowska (9.06.1932 - 11.08.2013)
Kinga Zamelska-Monczak, oprac., Bibliografia prac prof. dr hab. Zofii Kurnatowskiej za lata 1998-2011
Tomasz Purowski, Wyroby ze szkła i "szklistego fajansu" odkryte na cmentarzysku kultury łużyckiej i regionalnej grupy kręgu halsztackiego w Domasławiu, pow. wrocławski
Janusz Górecki, Ze studiów na zagadnieniem napływu przedmiotów proweniencji bizantyńskiej na ziemie Polski na przykładzie Ostrowa Lednickiego
Teresa Krysztofiak, Okucie ze znakiem Ruryka znalezione w Gieczu
Justyna Kolenda, Okrucia z wczesnośredniowiecznego grodu w Miliczu
Michał Kara, Grób z wagą szalkową z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Bodzi pod Włocławkiem
Arkadiusz Tabaka, Znalezisko ozdobnego zakończenia rękojeści wczesnośredniowiecznej nahajki z Ostrowa Lednickiego
Bartłomiej Gruszka, Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Zespoły ceramiczne ze starszych faz wczesnego średniowiecza na wybranych stanowiskach Środkowego Nadodrza w świetle najnowszych wyników datowań przyrodniczych
Jakub Szajt, Krzysztof Wachowski, Problem sakralizacji wina i chleba w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych
Tadeusz Malinowski, O winniczkach (Helix pomatia L.) z Wyspy Komorowskiej na Jeziorze Brytyńskim w kontekście chronologiczno-kulturowym
Tomasz Boroń, Lascaux et la conservation en milieu souterrain. Actes du symposium international Paris, 26 et 28 fevrier 2009
Joanna Urban, Marek Gedl, Die Lanzenspitzen in Polen
Tomasz Purowski, Rastko Vasić, Die Halsringe im Zentralbalkan (Vojvodina, Serbien, Kosovo und Mazedonien)
Zofia Sulgostowska, Doc dr hab. Hanna Więckowska (2.04.1927 - 6.07.2013)
Paulina Potocka, Katarzyna Zdeb, Ogólnopolska konferencja naukowo-konserwatorska "Prehistoryczna kopalnia 'Krzemionki Opatowskie' - Pomnik Historii na tle problemów badań, ochrony i zagospodarowania pradziejowych kopalń krzemienia w Polsce i w Europie", Krzemionki, 18 - 20 kwietnia 2013 r.