Archeologia Polski t. 57: 2012, z. 1-2

PrintEmail
Redaktor: Maria Dekówna
Archeologia Polski t. 57
Salesprice with discount
55,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia Polski t. 57: 2012, z. 1-2
Redaktor: Maria Dekówna
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2012
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  338
Format:  B5
Okładka:  miękka
ISSN:  0003-8180

Opis

„Archeologia Polski” jest wydawnictwem ciągłym, w którym zamieszczane są artykuły zawierające ujęcia ogólne, syntetyzujące, omawianych zagadnień. Publikujemy w nim prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim. Każdy zeszyt zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących.

Spis treści

Jacek Lech, Profesor Anna Kulczycka Leciejewiczowa (1.09.1934 - 13.08.2011). Szkic do portretu
Hanna Kowalewska-Marszałek, oprac., Bibliografia prac prof. dr hab. Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej
Marian Rębkowski, Profesor dr hab. Lech Leciejewicz (26.01.1931 - 23.03.2011)
Marian Rębkowski, oprac., Uzupełnienie bibliografii prof. dr hab. Lecha Leciejewicza za lata 2009 - 2012
Dorota Cyngot, Anna Zalewska, Retoryczne środki językowe jako wskaźniki postaw poznawczych badaczy przeszłości
Tadeusz Galiński, Kultura protoneolityczna na Pomorzu w świetle najnowszych badań w Tanowie
Dagmara Werra, Długie domy społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej: technika podwójnych słupów
Andrzej Buko, Ośrodki centralne a problem najstarszego patrymonium dynastii Piastów
Ivana Bohacova, From the history of Czech medieval archaeology. The archaeological excavationsof Ivan Borkovsky in Loretanske Square in Prague-Hradcany
Michał Auch, Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu zachodniej Małopolski
Marta Osypińska, Piotr Osypiński, Pochówek konia i szczątki zwierząt z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Jordanowie, woj. lubuskie
Paul M. Barford, Stanisław Tabaczyński, Oblicza współczesnej archeologii w ujęciu porównawczym. Na marginesie pracy Comparative archaeologies: a sociological view of the science of the past, Ludomir R. Lozny red., New York 2011
Dorota Gabler, Karta ewidencyjna zabytku - aspekty prawne
Tadeusz Galiński, Dominique Sordoillet, Geoarcheologie de sites prehistoriques: Le Gardon (Ain), Montou (Pyrenees-Orientales) et Saint-Alban (Isere)
Tadeusz Galiński, Utz Bohner, Sesselfelsgrotte IV. Die Schicht E3 der Sesselfelsgrotte und die Funde aus dem Abri I am Schulerloch
Kamil Adamczak, Schipluiden. A Neolithic settlement on the Dutch North Sea coast c. 3500 cal BC
Tadeusz Baranowski, Genti nel Delta da Spina a Comacchio. Uomini, territorio e culto dall'antichita all'Alto Medioevo; L'Isola del Vescovo. Gli scavi archeologici intorno alla cattedrale di Comacchio. The archaeological excavations nearby the Comacchio cathedral
Wojciech Szymański, Ringwalle und verwandte Strukturen des ersten Jahrtausends n. Chr. an Nord- und Ostsee. Internationales Symposium, Utersum auf Fohr 29. September - 1. Oktober 2005
Witold Garbaczewski, Stanisław Suchodolski, Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym